Om Albatros

Brugergruppen Albatros, der er stiftet i 1987, er en forening af statsautoriserede og registrerede revisionsfirmaer.

Foreningen blev stiftet med det formål, at den skulle fungere som forum for de tilknyttede revisionsfirmaers køb og brug af edb, herunder specielt revisorprogrammer. Desuden skal foreningen være med til at præge udviklingen af disse programmer. Foreningen forsøger derfor at danne erfa-grupper omkring specielle programmer for de medlemmer, der ønsker at deltage i brugergrupperne.

I 2000 udvidede Albatros aktiviteterne til også at omfatte indkøb af andre programmer, som f.eks. skatteberegningsprogrammer og lovinformation. Dette indebar en væsentlig besparelse for medlemmerne, samtidig med at de fik bedre produkter.

I dag har foreningen aftaler med en lang række af leverandører til danske revisorer. Vi har aftaler om køb af revisorprogrammer, lovinformation, skatteberegning, edb-hardware og software, skadesforsikringer, benzin og diesel m.v.

Indkøbsordningen fungerer således, at de fleste køb faktureres til fællesadministrationen, der viderefakturerer beløbene med tillæg af 5 pct. administrationsgebyr til medlemmerne. Medlemmerne er forpligtet til at indgå en leverandørserviceaftale med fællesadministrationen for at kunne benytte ordningen.

Desuden tilbydes medlemmerne gratis deltagelse i to kurser årligt for en person. Heraf ligger den ene kursusdag i forbindelse med foreningens generalforsamling. Yderligere ansatte kan deltage til en fordelagtig pris.

Ultimo 2022 består Albatros af 60 revisionsfirmaer med mere end 300 statsautoriserede og registrerede revisorer og over 950 medarbejdere i alt.

Kontingentet til foreningen udgør p.t. kr. 1.500,00 + moms årligt pr. firma.

Henvendelse om medlemskab af foreningen kan ske til undertegnede, der naturligvis gerne står til rådighed med yderligere oplysninger.