Få fordelagtige indkøbsaftaler

  • Lov information
  • Skatteberegning
  • IT-hardware, software og revisorprogrammer
  • Skadesforsikringer
  • Benzin og diesel

Branchekurser

  • Gratis deltagelse i to kurser årligt for en person
  • Flere fra samme medlemsvirksomhed kan deltage til lav pris

Kontingentet til foreningen udgør p.t. kr. 1.500,- + moms årligt pr. firma.